Những thông tin cần biết về Sở nội vụ Lai Châu

Sở nội vụ Lai Châu là một trong những cơ quan đầu não của tỉnh có chức năng và nhiệm vụ quan trọng. Vậy chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Sở nội vụ tỉnh Lai Châu là gì? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. 

Những thông tin cần biết về Sở nội vụ Lai Châu

Thông tin về Sở nội vụ tỉnh Lai Châu

Sở nội vụ có địa chỉ tại Tầng 1, 2 nhà D của Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh, Phường Tân phong, Thị xã Lai Châu ,tỉnh Lai Châu. Giám đốc hiện tại là đồng chí Vừ A Tiến, hai phó giám đốc là đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Mạc Quang Dũng. 

so noi vu lai chau

Vị trí và chức năng của Sở nội vụ tỉnh Lai Châu

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, bao gồm: tổ chức bộ máy; sự nghiệp nhà nước;biên chế các cơ quan hành chính, cải cách hành chính; chính quyền địa phương; công chức xã, phường; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ,, thị trấn; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo,,,

so noi vu lai chau

Sở Nội vụ Lai Châu có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Sở sẽ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng thời là chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Read More:   Những vụ tai nạn giao thông ở Lai Châu đầy thương tâm

Một số nhiệm vụ Sở nội vụ Lai Châu 

Sở nội vụ có nhiệm vụ trình ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các đề án chương trình thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở còn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình đã được phê duyệt, Tổ chức thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, phổ biến và giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi được giao.

Sở còn xây dựng và báo cáo lên ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế của địa phương để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi trình lên cấp có thẩm quyền xin quyết định.Đồng thời sở Nội vụ còn tổ chức hướng dẫn hoạt động bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn

so noi vu lai chau

Sở nội vụ hướng dẫn và kiểm tra tổng hợp báo cáo về việc thực hiện Quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ công chức nhà nước.

Sở còn Thẩm định và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của những tổ chức phi chính phủ trên địa bàn theo các quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện những Điều lệ đối với hội, tổ chức phi chính phủ trong tỉnh. Bên cạnh đó. sở Nội vụ còn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ các chế độ, chính sách đối với tổ chức hội theo đúng quy định của pháp luật.

Read More:   Những vụ công an Lai Châu truy bắt thành công gần đây

Sở còn có nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tình về việc chấp hành nội dung lưu trữ văn thư theo đúng quy định. Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan đơn vị của tỉnh và cả Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

so noi vu lai chau

Hỗ trợ giúp đỡ ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng. các chính sách và pháp luật của Nhà nước đã ban hành về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổ chức những buổi hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cá nhân có liên quan đến công tác này. Sở Nội vụ là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ các nhiệm vụ nội bộ, Sở nội vụ còn thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ và các lĩnh vực khác được giao theo quy định của pháp luật .

Kết hợp với các đơn vị tiến hành tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trong công tác của mình. 

Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực mà thuộc phạm vi quản lý của Sở. Thực hiện tốt công tác thông tin và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ Nội vụ về quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Sở nội vụ còn quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật; bảo vệ tài sản công tránh tổn thất không đáng có. 

Read More:   Những điểm đặc sắc của điệu hát Thái trắng Lai Châu

Kết luận

Sở nội vụ Lai Châu nói riêng và các Sở nội vụ trên cả nước nói chung là những cơ quan có nhiệm vụ quan trọng, liên kết mật thiết tới nhiều lĩnh vực. Bài viết vừa rồi đã giải đáp cho bạn phần nào những nhiệm vụ, chức năng của Sở nội vụ Lai Châu. Chúc các bạn có những kiến thức mới và bổ ích nhất. 

Bài viết trên đây, Lai Châu Plus đã chia sẻ đến bạn đọc thông tin “Những thông tin cần biết về Sở nội vụ Lai Châu❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Những thông tin cần biết về Sở nội vụ Lai Châu” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Những thông tin cần biết về Sở nội vụ Lai Châu [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Những thông tin cần biết về Sở nội vụ Lai Châu” được đăng bởi vào ngày 2021-09-13 10:42:17. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại LaiChau.Org

Back to top button